OBCHODNÍ PODMÍNKY (Všeobecné obchodní podmínky) & Ochrana osobních údajů

Webravo SRL za webové stránky www.bravosleva.cz. Následující obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů obsahují základní pravidla pro používání internetové platformy dostupné na bravosleva.cz společnosti Webravo SRL. Obchodní podmínky a pravidla ochrany osobních údajů platí pro všechna prohlášení a právní nebo právně podobné akty uživatele v souvislosti s používáním bravosleva.cz. Používání webové stránky bravosleva.cz a našich služeb vyžaduje souhlas s těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito ustanoveními, neměli byste naše nabídky nebo naši webovou stránku používat.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana a bezpečnost osobních údajů má u nás vysokou prioritu. Proto se řídíme pravidly českého úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a obecnými nařízeními EU o ochraně údajů (GDPR). Níže vás informujeme o tom, jaký druh dat je shromažďován a pro jaký účel jsou shromažďovány:

Použití osobních údajů


Používáním našich webových stránek se podřizujete stanoveným podmínkám a souhlasíte s tím, že jste k tomu způsobilí a oprávnění. Pokud neexistují žádné nezbytné důvody související s obchodní transakcí, můžete kdykoliv písemně (např. e-mailem nebo faxem) odvolat dříve udělený souhlas k ukládání vašich osobních údajů s okamžitou platností. Vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud není předání povinné podle zákonných předpisů. Informace shromážděné na bravosleva.cz se používají pro následující oblasti:
 • K pravidelnému zasílání newsletterů o bravosleva.cz včetně marketingových účelů;
 • K podpoře služeb a výkonů na domovské stránce;
 • Ke kontaktování zákazníka;
 • K vylepšení webové stránky bravosleva.cz na základě údajů zákazníků;
 • K poskytnutí personalizované domovské stránky zákazníkovi na základě předchozích návštěv domovské stránky.

Informace, změna a smazání vašich dat

Podle platného práva můžete kdykoliv písemně požádat o to, zda a jaké osobní údaje o vás máme uloženy. Příslušné oznámení obdržíte okamžitě. Máte kdykoli právo písemně odvolat udělený souhlas k použití vašich osobních údajů.

Bezpečnost vašich dat

Vaše nám poskytnuté osobní údaje jsou chráněny všemi technickými a organizačními bezpečnostními opatřeními tak, aby nebyly přístupné neoprávněným třetím stranám. Rádi bychom vás upozornili, že navzdory našim vysokým požadavkům, mohou informace, které dobrovolně sdílíte online, použít jiné osoby. Proto nemůžeme převzít odpovědnost ani náhradu za odhalení informací v důsledku chyb při přenosu dat a/nebo neoprávněném přístupu třetích stran.

Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", tj. textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace vytvořené cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google tyto informace využije k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu. Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud je to zákonně povinné, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tato data jménem Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými daty Google. Můžete zabránit instalaci cookies v nastavení svého prohlížeče; rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě, nemusíte být schopni plně využít všechny funkce této webové stránky. Použitím této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

Použití sociálních pluginů Facebooku

Naše webová stránka používá tzv. sociální pluginy sociální sítě facebook.com, které provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy jsou označeny logem Facebooku a/nebo tzv. tlačítkem "Líbí se mi". Když navštívíte webovou stránku bravosleva.cz váš prohlížeč prostřednictvím kódu vloženého do bravosleva.cz naváže přímé spojení se servery Facebooku. Na základě přeneseného cookie Facebook rozpozná, že jste přihlášeni a předá tlačítko "Líbí se mi" do vašeho prohlížeče. Tlačítko "Líbí se mi" je pak přímo integrováno do webové stránky. Pokud potom kliknete na tlačítko "Líbí se mi" nebo zanecháte komentář, příslušná informace je z vašeho prohlížeče přímo předána a uložena na Facebooku. Účel a rozsah shromažďování dat a další zpracování a použití dat Facebookem, stejně jako vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, najdete v informacích o ochraně dat na Facebooku. Pokud nechcete, aby Facebook prostřednictvím bravosleva.cz o vás shromažďoval data, doporučujeme vám se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku. Vaše uživatelská data mohou být předána třetím stranám pro účely sběru. Váš email nebude použit pro marketingové účely třetích stran, které nejsou přímo spojeny s bravosleva.cz.
Facebook Login: Umožňujeme uživatelům, aby se připojili k naší platformě prostřednictvím Facebook Connect, a ukládáme data, která souvisejí s účtem na Facebooku, v našem systému bravosleva.cz. Tyto údaje mohou být použity pouze bravosleva.cz k zobrazení uživatelům individuálnějších nabídek. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám. Bravosleva.cz není zodpovědný za uživatelská data, která jsou uložena na Facebooku. Uživatelé se mohou kdykoli odpojit od bravosleva.cz v nastavení uživatele.

Použití Google+

Naše webová stránka využívá také plugin služby "Google+" provozované společností Google Inc. ("Plugin"). Toto můžete na naší webové stránce rozpoznat podle symbolu Google a případně doplňku "+1". Při návštěvě stránky v rámci naší nabídky, která obsahuje tento plugin, se prostřednictvím vašeho prohlížeče naváže přímé spojení se systémy Google. Obsah zobrazený v pluginu je pak přímo od Google předán vašemu prohlížeči a ten jej začlení do internetové stránky. Google tak obdrží informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku naší nabídky. Pokud jste současně na stejném počítači přihlášeni do Google+, Google může přiřadit návštěvu naší webové stránky k vašemu účtu Google+ a spojit je, což se neomezuje pouze na samotnou návštěvu. Pokud aktivně využíváte plugin, například kliknete na tlačítko "+1" nebo zanecháte komentář, bude to přes plugin odesláno Google a tam uloženo, případně zveřejněno ve vašem profilu. Na Google+ můžete provést různá nastavení, komu budou takové informace ve vašem profilu zobrazeny. Pokud nesouhlasíte s předchozím přenosem dat do Google prostřednictvím využívání našich nabídek a chcete tomu zabránit, odhlaste se prosím před návštěvou naší nabídky z vašeho účtu Google. Další informace o rozsahu, účelu a dalším zpracování vašich dat najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů a Podmínkách použití.

Použití Twitteru

Máte možnost, po předchozím přihlášení a výběru kliknutím na symbol Twitteru, zveřejnit různé aktivity na naší webové stránce. Jako je například sledování videí prostřednictvím svého účtu na Twitteru. Pokud jde o použití Twitteru, platí tamní podmínky ochrany osobních údajů, které lze nalézt pod Twitter Zásady ochrany osobních údajů.

Zpravodajské skupiny/Chatovací místnosti/Blogy

Vezměte prosím na vědomí, že veškeré osobní údaje, které zveřejníte při používání zpravodajských skupin, chatovacích místností nebo blogů na této webové stránce, mohou být čteny, shromažďovány nebo použity ostatními uživateli těchto zpravodajských skupin, aby vám posílali nevyžádané zprávy. Nejsme odpovědní za osobní údaje, které jste v těchto zpravodajských skupinách zveřejnili.

Cookies

Na naší webové stránce využíváme cookies pro usnadnění používání našich webových stránek a služeb. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku pouze po dobu vaší návštěvy naší webové stránky a v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče jsou po ukončení prohlížeče znovu smazány. Tyto cookies nemají přístup k informacím uloženým na vašem pevném disku a neovlivňují váš počítač nebo vaše soubory. Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptuje. Můžete však deaktivovat ukládání cookies nebo nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás upozornil na odeslání cookies. Při deaktivaci se však může stát, že funkce a služby na domovské stránce bravosleva.cz nebudou fungovat nebo budou fungovat jen omezeně.

Změny těchto pravidel ochrany osobních údajů

Tyto zásady na ochranu vašich osobních údajů budeme pravidelně aktualizovat. Měli byste si tyto zásady občas prohlédnout, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje a průběžně vylepšujeme obsah naší webové stránky. Pokud provedeme zásadní změny v sběru, používání a/nebo předávání osobních údajů, které nám poskytujete, upozorníme vás na to jasným a dobře viditelným oznámením na webové stránce. Používáním webové stránky a doplňku bravosleva.cz souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Obecné obchodní podmínky

Autorská práva

Veškeré služby, informace, data, další obsah a materiály dostupné na stránkách bravosleva.cz, mimo jiné včetně loga bravosleva.cz a všech návrhů, textů, dokumentů, grafiky, softwaru, videa, zvukových nebo jiných souborů a jejich výběru a kompilace ("obsah"), jsou majetkem společnosti Webravo SRL a jejich dodavatelů a poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákony Spojených států a mezinárodními zákony o autorských právech.

Popis služby

Nabízíme našim uživatelům online kupony na slevy. Bravosleva.cz nenese odpovědnost za uplatnění ani za chyby, neúplné informace nebo vypršení platnosti online kupónů. Je vaší odpovědností se ujistit, že při platbě na příslušné webové stránce obchodníka je aplikována sleva, speciální nebo bezplatná nabídka. Veškeré nabídky a akce jsou jako součást služby předmětem změn bez předchozího oznámení a my nemáme žádný vliv na zákonnost slev nebo na to, zda budou obchodníci schopni prodej dokončit v souladu s nabídkami.

Registrace účtu

Můžete si vytvořit a spravovat účet, který vám umožní přístup k dalším funkcím, např. k upozorněním na nabídky pro zákazníky a hodnocení nabídek, přidávání komentářů a předkládání vašich slevových nabídek v rámci služby. Registrací souhlasíte s tím, že (a) poskytnete pro službu správné, aktuální a úplné informace o sobě („registrační údaje”), jak je požadováno v registračních formulářích, (b) zabezpečíte všechny přihlašovací údaje, hesla nebo jiné přihlašovací údaje, které jste nastavili pro použití služby nebo které vám byly přiděleny, a (c) udržujete a okamžitě aktualizujete registrační údaje a jiné informace, které jste poskytli bravosleva.cz, aby byly vždy správné, aktuální a úplné. Jakékoliv neoprávněné přístupy k vašemu účtu nebo jiné porušení bezpečnosti musíte okamžitě nahlásit.

Omezení použití

Nemáte právo (a) používat tuto službu pro komerční účely; (b) sledovat, kopírovat nebo přistupovat k obsahu nebo informacím z této služby pomocí botů, webových crawlerů, scraperů nebo jiných automatických nebo manuálních procesů pro účely, ke kterým jsme výslovně a písemně nesouhlasili; (c) ignorovat omezení v jakémkoli záhlaví pro vyloučení botů nebo obejít jiné mechanismy, které slouží k zabránění nebo omezení přístupu k službě; (d) podnikat kroky, které podle našeho uvážení vedou k nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zátěži naší IT infrastruktury; nebo (e) porušovat úmyslně nebo neúmyslně jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.

Interaktivní služby

Naše služby mohou zahrnovat interaktivní funkce a služby, jako jsou možnosti sociálních sítí, fóra, diskusní skupiny, funkce hodnocení a recenzí a podobné služby, které vám nebo třetím stranám umožňují posílat zprávy uživatelům služby, vytvářet, zveřejňovat nebo ukládat slevy, profilové údaje, obrázky, hodnocení nebo recenze a další obsah služby ("interaktivní služby"). Použití interaktivních služeb je na vlastní odpovědnost a na vlastní riziko.

Použití interaktivních služeb

Při využití interaktivních služeb souhlasíte s tím, že nebudete prostřednictvím služby zveřejňovat, přenášet, distribuovat, nahrávat nebo jinak šířit následující:

 • nezákonný obsah;
 • obsah, který porušuje platné zákony, nařízení nebo úřední příkazy, nebo způsobuje, že bravosleva.cz nebo společnosti spojené s bravosleva.cz nebo její dceřiné společnosti porušují tyto předpisy;
 • obsah, který porušuje patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva na duševní vlastnictví třetích stran, nebo k jejichž poskytnutí nemáte oprávnění;
 • osobní nebo důvěrné informace fyzických nebo právnických osob, zejména adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního zabezpečení, čísla kreditních karet a jakékoli obchodní tajemství nebo informace, které jste se zavázali zachovávat v tajnosti, nebo obsah, který se vydává za jinou fyzickou nebo právnickou osobu, nebo který nesprávně představuje vaše spojení se službou nebo s jinou fyzickou nebo právnickou osobou;
 • obsah, který představuje nebo obsahuje reklamu nebo slouží k podpoře prodeje, zejména odkazy na komerční produkty nebo služby nebo politické kampaně (s výjimkou částí služby, které jsou výslovně označeny jako části, kde je takový obsah povolen, například zveřejňování slev nekomerčními uživateli);
 • viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, kompromitující nebo destruktivní soubory; nebo
 • obsah, který je podle výlučného uvážení bravosleva.cz urážlivý, vylučuje nebo brání jiným fyzickým nebo právnickým osobám v používání interaktivních služeb nebo částí služby, nebo který může způsobit škodu bravosleva.cz nebo jeho uživatelům nebo jim může uložit jakékoliv náhradní nároky.

Příspěvky

Potvrzujete, že veškerý obsah, například vouchery, komentáře, návrhy, podněty nebo jiné informace, které jste nám poskytli prostřednictvím e-mailů nebo jiných příspěvků na bravosleva.cz (kromě obsahu, který jste nahráli v souladu s těmito podmínkami), nejsou důvěrné.

Značky

BravoSleva, logo BravoSleva a všechny ostatní názvy produktů nebo služeb nebo slogany použité v rámci služby nebo v obsahu jsou značkami BravoSleva a jeho dodavatelů nebo poskytovatelů licencí a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu BravoSleva nebo příslušného držitele značky celé nebo částečně reprodukovány, napodobovány nebo zneužívány. Všechny ostatní obchodní názvy, ochranné známky, názvy produktů a společností nebo loga použitá v našich službách nebo obsahu jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakýkoli výrobek, službu, postup nebo jinou informaci prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jiným způsobem nepředstavuje ani neznamená jejich schválení, sponzorování nebo doporučení společností BravoSleva.

Omezení přístupu

Bez ohledu na ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) si BravoSleva vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zrušit vaše právo používat naše služby a blokovat, bránit nebo omezovat váš budoucí přístup k těmto službám nebo jejich použití. Nadále si BravoSleva vyhrazuje právo podle vlastního uvážení a bez předchozího oznámení dočasně nebo natrvalo změnit, ukončit nebo omezit služby celkově nebo částečně. BravoSleva, jeho dodavatelé a poskytovatelé licencí nebudou odpovídat vám nebo třetím stranám za jakékoliv změny, ukončení nebo omezení služby.
Souhlas s elektronickými oznámeními: Tím, že využíváte naše služby, souhlasíte s přijímáním elektronických oznámení od BravoSleva. Tato oznámení mohou obsahovat poznámky k vašemu uživatelskému účtu nebo jiné informace související se aktivitou. Prohlašujete, že veškerá oznámení, dohody, prohlášení nebo jiné zprávy poskytnuté vám elektronicky BravoSlevou splňují předpisy jakýchkoliv právních ustanovení.

Obecné právní informace

Pokud společnost BravoSleva neuplatní svá práva v jakékoliv situaci, neznamená to, že se těchto práv v dané nebo jiné podobné situaci vzdává. Pokud se ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP) ukáže jako nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, nemělo by to vliv na platnost zbytku ustanovení těchto VOP. Nadpisy sekcí v těchto VOP byly vloženy pouze pro lepší přehlednost a nemají žádný právní nebo smluvní účinek. Jakékoliv ustanovení těchto VOP, které pro svou povahu přesahuje dobu platnosti vašeho přístupu ke službám nebo dobu platnosti těchto VOP (zejména ustanovení týkající se odpovědnosti, vyloučení odpovědnosti nebo práv k duševnímu vlastnictví), zůstává po takovém skončení nadále v platnosti.
Kontakt: Pokud máte otázky týkající se těchto podmínek ochrany soukromí, prosím, obraťte se na contact@bravosleva.cz
12 prosinec 2023